Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.:

 

    1. Predmet Javnog natječaja je dodjela potpore male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.;
    2. Provedbene mjere:
       1. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja;
       2. Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt;
       3. Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju;
       4. Ulaganje u promotivne aktivnosti;
    3. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja;
       1. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 EUR;
       2. Najniži iznos potpore: 5.000,00 EUR;
       3. Najviši iznos potpore: 100.000,00 EUR;
       4. Maksimalan intenzitet potpore: 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    4. Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt:
       1. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 EUR;
       2. Najniži iznos potpore: 10.000,00 EUR;
       3. Najviši iznos potpore: 100.000,00 EUR;
       4. Maksimalan intenzitet potpore: 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    5. Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju:
       1. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 281.684,00 EUR;
       2. Najniži iznos potpore: 3.000,00 EUR;
       3. Najviši iznos potpore: 30.000,00 EUR;
       4. Maksimalan intenzitet potpore: 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    6. Ulaganje u promotivne aktivnosti:
       1. Ukupan iznos bespovratnih sredstava:200. 000,00 EUR;
       2. Najniži iznos potpore: 3.000,00 EUR;
       3. Najviši iznos potpore: 50.000,00 EUR;
       4. Maksimalan intenzitet potpore: 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    7. Rok za predaju prijava na Javni poziv počinje teći 01. lipnja 2023. godine i traje do 20. lipnja 2023. godine u 10:00 sati;
    8. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu predaje prijave dostupno je na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/natjecaj/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-za-poticanje-razvoja-poduzetnicima-koji-obavljaju-djelatnosti-prerade-drva-i-proizvodnje-namjestaja-na-podrucju-republike-hrvatske-za-2023/6181