Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

 1. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu;
 2. Mjere Programa:
  • Mjera A – Restorani;
  • Mjera B – Agencije;
  • Mjera C – Plovni objekti za krstarenje;
 3. Ukupna planirana sredstva za provedbu Programa konkurentnost turističkog gospodarstva iznose 2.654.455,00 EUR / 19.999.991,00 HRK;
 4. Ukupan iznos sredstava za Mjeru A iznosi 1.654.455,00 EUR / 12.465.491,00 HRK:
  • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 6.000,00 EUR / 45.207,00 HRK, a najviši 25.000,00 EUR / 188.362,00 HRK;
 5. Ukupan iznos sredstava za Mjeru B iznosi 400.000,00 EUR / 3.013.800,00 HRK:
  • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 4.000,00 EUR / 30.138,00 HRK, a najviši 8.000,00 EUR / 60.276,00 HRK;
 6. Ukupan iznos sredstava za Mjeru C iznosi 600.000,00 EUR / 4.520.700,00 HRK:
  • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 6.000,00 EUR / 45.207,00 HRK, a najviši 20.000,00 EUR / 150.690,00 HRK;
 7. Intenzitet potpore može dosegnuti do najviše 70% ukupno prihvatljivih troškova Projekta;
 8. Sredstva se dodjeljuju u obliku potpore male vrijednosti (de minimis potpore);
 9. Prijave se zaprimaju do 05. svibnja 2023. godine do 16.00 sati;
 10. Više informacija dostupno je na poveznici: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

 

Produljenje roka za prijavu projekata

Dana 04. svibnja 2023. godine, Ministarstvo turizma i sporta donijelo je Odluku o izmjeni Programa male vrijednosti Konkurentnost turističkog gospodarstva.

Odlukom je došlo do produljenja roka za prijavu projektnih prijedloga s 05. svibnja 2023. godine do 16:00 sati na 10. svibnja 2023. godine do 16:00 sati.

Sama Odluka dostupna je na sljedećoj poveznici: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/2023_JP_turizam/230504_odlukaKTG.pdf