Agencija za elektroničke medije objavila je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije broj 03/23: 

    1. Predmet Obavijesti o namjeri davanja koncesije je slobodni prijenosni kapacitet televizijskog programskog kanala unutar multipleksa;
    2. Kriteriji za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija su:
       1. Programski uvjeti sukladno ovom Zakonu o elektroničkim medijima, a napose količina vlastite proizvodnje, europskih audiovizualnih djela i djela neovisnih proizvođača;
       2. Vrijeme objavljivanja;
       3. Kvaliteta i raznovrsnost audiovizualnih i/ili radijskih programa;
       4. Posebni tehnički, financijski (visina sredstava i financijska jamstva), te kadrovski uvjeti;
       5. Poštivanje obveze plaćanja javnih davanja i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj;
    3. Pravo podnošenja ponude sukladno obavijesti imaju sve pravne i fizičke osobe koje su upisane u sudski ili drugi propisani registar u Republici Hrvatskoj;
    4. Rok za podnošenje ponude je 12. lipnja 2023. godine do 12 sati;
    5. Više informacija dostupno je na poveznici: https://www.aem.hr/blog/2023/05/11/u-narodnim-novinama-broj-50-2023-objavljena-je-obavijest-o-namjeri-davanja-koncesije-za-obavljanje-djelatnosti-pruzanja-medijske-usluge-televizije-broj-03-23/