Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2023. godinu:

    1. Cilj Javnog poziva je financiranje aktivnosti programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske;
    2. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 132.723,00 EUR;
    3. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem Javnog poziva može prijaviti i dodijeliti po programu je 1.000,00 EUR;
    4. Najveći iznos financijskih sredstava koji se putem Javnog poziva može prijaviti i dodijeliti po programu je 7.000,00 EUR;
    5. Prijavitelj može zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa;
    6. Rok za podnošenje prijava je 19. srpnja 2023. godine do 16:00 sati;
    7. Više informacija dostupno je na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/javni-poziv-za-financiranje-programa-i-projekata-udruga-koje-promicu-poljoprivredu-i-vrijednost-ruralnog-prostora-rh-za-2023-godinu/6227