Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje (EnU-1/23)

 1. Cilj Javnog poziva je razvoj održivog prometnog sustava, uz minimalne negativne učinke po okoliš i društvo te osiguranje interoperabilnosti s državama u okruženju i državama članicama Europske unije;
 2. Prihvatljivi prijavitelji: tijela javnog sektora: subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost već obavljaju poslove koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti (tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)) te pravne osobe koje su osnovane radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti;
 3. Ukupno raspoloživ iznos sredstva po ovom Javnom pozivu iznosi 5.000.000,00 EUR;
 4. Sredstva po ovom Javnom pozivu će se dodjeljivati kako slijedi:
  • Za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno do najviše 800,00 EUR po lokaciji;
  • Za punionicu, ugradnju i radove te puštanje u pogon:
   • do 80 % opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka
   • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka
   • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske
  • Za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno do najviše 300,00 EUR po lokaciji;
 5. Sredstva će se dodijeliti sveukupno u iznosu do najviše 20.000,00 EUR za sve opravdane troškove provedbe po lokaciji;
 6. Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv od 21.06.2023. od 9 sati, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine, 31. prosinca 2023. godine;
 7. Više informacija dostupno je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=211