Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2023./2024.

 1. Cilj natječaja je povećati mogućnosti djeci i mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima;
 2. Osnovna područja aktivnosti:
  • P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnog identiteta;
  • P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih;
  • P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području;
 3. Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 1.858.119,32 EUR / 14.000.000,00 HRK;
 4. Najmanji iznos koji se može zatražiti i ugovoriti po projektnom prijedlogu je 6.636,14 EUR / 50.000,00 HRK, a najveći iznos je 19.908,42 EUR / 150.000,00 HRK;
 5. Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi;
 6. Udruga može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta;
 7. Rok za prijavu na Natječaj je 28. srpnja 2023. godine;
 8. Više informacija dostupno je na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-projektima-udruga-u-podrucju-izvaninstitucionalnoga-odgoja-i-obrazovanja-djece-i-mladih-u-skolskoj-godini-2023-2024/5609