Europska komisija u suradnji s Europskom mrežom Zajedničke poljoprivredne politike (EU CAP Network) i nacionalnim mrežama otvorila je Natječaj za dodjelu nagrade ARIA – (Agriculture&Rural Inspiration Award).

    1. CIlj Natječaja je povećati vidljivost Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)  i potaknuti razmjenu primjera dobre prakse koji se bave inovativnim rješenjima te prekvalifikacijom i usavršavanjem u ruralnim područjima Europske unije;
    2. ARIA nagradu mogu osvojiti projekti koji pridonose sljedećim kategorijama:
       1. Pametna i konkurentna poljoprivreda;
       2. Zaštita okoliša;
       3. Socioekonomska struktura ruralnih područja;
       4. Vještine dionika u ruralnim područjima ;
    3. Rok za prijavu projektnih prijedloga je 03. srpnja 2023. godine;
    4. Dodatne informacije o natječaju te načinu projave dostupne su na sljedećoj poveznici: https://ruralnirazvoj.hr/prijavite-projekt-za-agriculturerural-inspiration-award-aria/