Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe

 1. Predmet ovog Javnog poziva je osiguravanje sakupljačke mreže i obrade za vrste EE otpada sa popisa za koje nije izdano ovlaštenje;
 2. Popis vrsta EE otpada i vrsta proizvoda:
  • Kategorija 3. EE otpada:
   • Ravne fluorescentne žarulje i kompaktne fluorescentne žarulje, fluorescentne žarulje;
   • Žarulje s izbijanjem, uključujući i visokotlačne žarulje s natrijevim parama i žarulje s metalnim parama;
   • Niskotlačne natrijeve žarulje;
  • Kategorija 4. EE otpada:
   • Fotonaponske ploče;
 3. Rok za podnošenje zahtjeva je 22. listopada 2023. godine;
 4. Više informacija dostupno je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=215.