Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Specifični cilj 2.vii (JP EU-4/2023):

    1. Ciljevi Javnog poziva:
       1. Doprinos provedbi aktivnosti kojima se postiže poboljšano upravljanje zaštićenim područjima/ekološkom mrežom Natura 2000 u RH i vrstama, kroz provedbu strateških prioriteta i prioritetnih mjera očuvanja i obnove te drugih upravljačkih aktivnosti sukladno Prioritetnom akcijskom okviru za ekološku mrežu, i/ili provedbi planova upravljanja zaštićenim područjima/ekološkom mrežom;
       2. Doprinos provedbi aktivnosti kojima se postiže bolje praćenje kvalitete zraka, edukacija i jačanje svijesti javnosti i lokalne zajednice o onečišćenju zraka, te se ujedno promiče znanje o kvaliteti zraka kroz jačanje suradnje između mladih i istraživačko-znanstvenih institucija;
    2. Iznos raspoloživih sredstva po ovom Javnom pozivu iznosi 1.300.000,00 EUR;
    3. Prijavitelj može ostvariti sredstva po ovom Javnom pozivu najviše do 130.000,00 EUR;
    4. Prijavitelj može zatražiti do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektne dokumentacije;
    5. Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 22. rujna 2023. godine, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine;
    6. Više o samom Javnom pozivu te načinu podnošenja prijava dostupno je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=216