Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) objavio je Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2023. godini u kategoriji poticanje razvoja scenarija i projekata serijskih televizijskih djela:

    1.  Cilj ove kategorije je poticanje razvoja scenarija i projekata serijskih televizijskih djela u:
       1. Televizijskim dramskim djelima koja su namijenjena prvenstveno televizijskom prikazivanju;
       2. Televizijskim humorističnim djelima;
       3. Kreativnim televizijskim formatima namijenjenima djeci i mladima koji su namijenjeni prvenstveno televizijskom prikazivanju;
       4. Dokumentarnim televizijskim djelima;
       5. Animiranim televizijskim djelima;
    2. Sredstva kojima HAVC sufinancira odobreni filmski projekt su bespovratna i zbrajaju se s bilo kojom drugom državnom potporom dodijeljenoj korisniku za isti projekt;
    3. Prijave se podnose kontinuirano sa sljedećim rokovima odlučivanja:
       1. Prvi rok odlučivanja: najkasnije do 09. ožujka 2023. godine;
       2. Drugi rok odlučivanja: najkasnije do 12.  rujna 2023. godine;
    4. Više informacija dostupno je na poveznici: https://havc.hr/o-nama/javni-pozivi/razvoj-scenarija-i-projekata-televizijskih-djela/razvoj-scenarija-i-razvoj-projekata-televizijskih-djela-u-2023

 

 

IZMJENA JAVNOG POZVIVA

Dana 04. rujna 2023. godine, Hrvatsko audiovizualno vijeće objavilo je Izmjenu Javnog poziva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2023. godini u kategoriji poticanje razvoja scenarija i projekata serijskih televizijskih djela.

Objavljene izmjene odnose se na:

    1. Obveznu dokumentacije za sufinanciranje Razvoja projekata serijskih televizijskih djela;
    2. Obveze nositelja projekata.

Više informacija o Izmjeni Javnog poziva dostupno je na sljedećoj poveznici: https://havc.hr/infocentar/novosti/objavljena-izmjena-javnog-poziva-za-poticanje-audiovizualnih-djelatnosti-i-stvaralastva-u-2023