Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije je općinama Bednja i Vinica pružila stručnu podršku u pripremi projektnog prijedloga „Zaželi – Potpora i podrška“.

Projektni prijedlog je Općina Bednja, kao nositelj projekta, dana 20.09.2023. godine prijavila na Otvoreni trajni poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Navedeni poziv je financiran iz Europskog socijalnog fonda plus, a u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027“.

Osim Općine Bednja, kao partner na projektu sudjeluje Općina Vinica.

Ukoliko će biti odobren za financiranje, kroz projekt će se pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom s područja općina Bednja i Vinica, kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije. Usluga potpore i podrške bit će pružena prema minimalno 66 pripadnika ciljne skupine.

Planirana ukupna vrijednost projekta je 561.000,00 EUR, te se sukladno uvjetima Poziva, u potpunosti financira iz Europskog socijalnog fonda plus.

Pružanjem stručne savjetodavne podrške Općini Bednja, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, osigurala je kvalitetnu pripremu istog. Ukoliko projekt bude odobren za financiranje, Javna ustanova će nastaviti pružati podršku prijavitelju kako bi se osigurala nesmetana implementacija istog u vidu postizanja svih definiranih rezultata i pokazatelja na zadovoljstvo osoba starijih od 65 godina te odraslih osoba s invaliditetom i pružatelja usluga potpore i podrške.