Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije pružila je savjetodavnu podršku kod pripreme projektnog prijedloga Izrada Urbanističkog plana uređenja ”Cestica – Radovec”.

Prijavitelj, Općina Cestica, prijavila je projektni prijedlog na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava “ePlanovi” u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Urbanistički plan uređenja ”Cestica – Radovec” je prostorni plan lokalne razine, koji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN, br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), treba biti usklađen s prostornim planom lokalne razine širega područja – Prostorni plan uređenja Općine Cestica, u čijim odredbama za provedbu su sadržane obaveze i smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja, kao prostornih planova užega područja, te prostornim planom lokalne razine širega područja i prostornim planovima više razine utvrđenih Zakonom. Potrebno usklađenje predmet je ovog projekta, a provest će se kroz izradu i donošenje novog Urbanističkog plana uređenja ”Cestica – Radovec”.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 31.250,00 EUR, od čega su 64% bespovratna sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a preostalih 36% podmiruje prijavitelj.

Predviđeno trajanje projekta je 21 mjesec, a provedba se planira završiti do kraja 2025. godine.