Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao Posredničko tijelo razine 1, je dana 08. rujna 2023. godine,  donijelo Odluku o financiranju  projekta “Zajedno možemo više”.

Projekt “Zajedno možemo više” je, uz stručnu podršku JURA-e prijavila Varaždinska županija na Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI.

Zahvaljujući projektu “Zajedno možemo više”, tijekom školske godine 2023./2024., bit će osigurana podrška za 96 učenika s teškoćama u razvoju i to kroz angažman 95 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika. Odnosno, cilj projekta je,  učenicima s teškoćama, olakšati sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima, doprinijeti  kvantiteti i kvaliteti usvojenog znanja, napretku njihovih vještina i sposobnosti, razvoju socijalnih vještina kroz interakciju, prihvaćanje i poštivanje individualnih razlika, a time i spremnost za samostalni rad i ravnopravno sudjelovanje u zajednici, te sprečavanje njihove diskriminacije.

Ukupna odobrena vrijednost projekta iznosi 675.678,00 EUR, od čega bespovratna sredstva iznose 600.000,00 EUR odnosno 88,8% , a obavezno sufinanciranje Varaždinske županije iznosi  75.678,00 EUR.