Odlukom o donošenju pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije – verzija 2.0. od 13. prosinca 2022. godine, na snagu su stupili izmijenjeni Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Drugom izmijenom obuhvaćen je članak 20., stavak 20.1. na način da sada glasi: „Ugovor se ne može izmijeniti u svrhu ili s učinkom koji bi doveo u pitanje zaključke postupka dodjele bespovratnih financijskih sredstava, posebice provjeru prihvatljivosti projektnog prijedloga te postupanje u skladu s načelom jednakog postupanja. Iznimno, moguće je izmijeniti iznose bespovratnih financijskih sredstava određenih Ugovorom, uvesti nove i/ili mijenjati postojeće aktivnosti i s njima povezane troškove, dodati prihvatljive troškove, odnosno proširiti obuhvat Operacije ako je to nužno, što je Korisnik dužan obrazložiti prilikom podnošenja zahtjeva za izmjenu Ugovora, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002.

Više informacija o drugoj izmjeni Ugovora dostupno je na poveznici: https://mzo.gov.hr/eu-fondovi/vazna-obavijest-3-sijecnja-2023-godine-izmjena-opcih-uvjeta-ugovora-o-dodjeli-bespovratnih-sredstava-za-operacije-koje-se-financiraju-iz-fonda-solidarnosti-europske-unije-5248/5248