Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) je, u okviru programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), otvorila poziv za dostavu prijedloga Bratimljenje gradova:

    1. Ciljevi Poziva su:
       1. Promicati razmjenu između građana različitih zemalja, ojačati međusobno razumijevanje i toleranciju te dati priliku zemljama da prošire svoju perspektivu i razviju osjećaj europske pripadnosti i identiteta;
       2. Omogućiti gradovima da uključe građane i zajednice u rasprave i akcije o klimi i okolišu, uključujući pitanja vezana uz energiju, o solidarnosti i migraciji te europskim vrijednostima;
       3. Poticati suradnju i razmjenu najboljih praksi među općinama;
       4. Podržati dobro lokalno upravljanje i ojačati ulogu lokalne i regionalne vlasti u procesu europskih integracija;
    2. Ukupna financijska alokacija Poziva iznosi 6.000.000,00 EUR;
    3. Potpora će biti paušalna potpora na temelju paušalnog iznosa ili financiranja koje nije povezano s troškovima;
    4. Rok za predaju projektnih prijedloga je 18. travnja 2024. godine;
    5. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja zahtjeva dostupno je na poveznici https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2024-citizens-town-nt?programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43251589