Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) je, u okviru Programa Erasmus+, otvorila poziv za dostavu prijedloga Eksperimenti europske politike:

    1. Eksperimenti europske politike projekti su transnacionalne suradnje koji uključuju razvoj, implementaciju i testiranje relevantnosti, učinkovitosti, potencijalnog utjecaja i skalabilnosti aktivnosti za rješavanje političkih prioriteta u različitim zemljama, kombinirajući strateško vodstvo, metodološku valjanost i jaku europsku dimenziju, što omogućuje uzajamno učenje i podržavanje politike utemeljene na dokazima na europskom razini;
    2. Poziv se sastoji od šest zasebnih tema sa specifičnim ciljevima i prioritetima:
       1. Tema 1: Digitalno obrazovanje;
          1. Prioritet 1: Izgradnja okvira za poučavanje i intervencija politike s ciljem poticanja rodne ravnoteže u slijeđenju studija i zanimanja povezanih s ICT-om;
          2. Prioritet 2: Digitalno blagostanje: Provođenje u praksi onoga što funkcionira;
          3. Prioritet 3: Strategije podatkovne pismenosti u osnovnom i srednjem obrazovanju;
       2. Tema 2: Strukovno obrazovanje i osposobljavanje;
          1. Prioritet 4: Žene u GreenTechu;
          2. Prioritet 5: Strukture podrške i mreže za mobilnost pripravnika;
       3. Tema 3: Obrazovanje odraslih;
          1. Prioritet 6: Udruživanje snaga za prekvalificiranje radnika;
          2. Prioritet 7: Potpora Paktu za vještine;
       4. Tema 4: Školsko obrazovanje;
          1. Prioritet 8: Putovi do školskog uspjeha;
          2. Prioritet 9: Izgradnja kompetencija održivosti;
          3. Prioritet 10: Potporne strukture i mehanizmi za poboljšanje mobilnosti učitelja;
       5. Tema 5: Mikro vjerodajnice;
          1. Prioritet 11: Ekosustavi mikro vjerodajnica;
          2. Prioritet 12: Mikro vjerodajnice za digitalne i zelene prijelaze;
       6. Tema 6: Visoko obrazovanje;
          1. Prioritet 13: Nacionalna/regionalna podrška savezima europskih sveučilišta;
    3. Ukupna financijska alokacija Poziva iznosi 47.000.000 EUR i to:
       1. Tema 1: Digitalno obrazovanje: 15.000.000 EUR;
       2. Tema 2: Strukovno obrazovanje i osposobljavanje: 10.000.000 EUR;
       3. Tema 3: Obrazovanje odraslih: 10.000.000 EUR;
       4. Tema 4: Školsko obrazovanje: 7.000.000 EUR;
       5. Tema 5: Mikro vjerodajnice: 4.000.000 EUR;
       6. Tema 6: Visoko obrazovanje: 1.000.000 EUR;
    4. Potpora će biti paušalna potpora na temelju paušalnog iznosa ili financiranja koje nije povezano s troškovima;
    5. Potpora EU za koju se podnosi zahtjev ne može biti niža od 1.000.000,00 EUR;
    6. Intenzitet potpore iznosi do 80% ukupnog prihvatljivih troškova projekta;
    7. Rok za predaju projektnih prijedloga je 04. lipnja 2024. godine;
    8. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja zahtjeva dostupno je na poveznici https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2024-pol-exp-vet?programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43353764&pageNumber=3