Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu intervencije 76.01 „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog  plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

    1. Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete iz članka 8. Pravilnika;
    2. Cilj intervencije je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima;
    3. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 13.338.000,00 EUR;
    4. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000,00 EUR;
    5. Intenzitet javne potpore iznosi 70 % prihvatljive premije osiguranja;
    6. Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva: od 12:00 sati 25. rujna 2023. godine do 12:00 sati 31. prosinca 2023;
    7. Više informacija o Natječaju dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-intervenciju-76-01-osiguranje-poljoprivredne-proizvodnje/.

 

 

IZMJENA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJE 76.01 “OSIGURANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE”

Dana 15. ožujka 2024. godine, u Narodnim novinama broj 32/2024, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Najvažnije izmjene odnose se na sljedeće:

    1. Definicija predmeta osiguranja je proširena i usklađena s propisima kojima se uređuje područje zdravlja životinja, prema kojem je jedan JIBG ili JRBO vezan samo za jedan IKG;
    2. Dodan je novi člana 17a. (Dvostruko financiranje), kako bi se osiguralo da isti prihvatljivi troškovi ne budu predmet dvostrukog financiranja iz javnih izvora Republike Hrvatske i fondova/ instrumenata/ sredstava Europske unije.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. Osiguranje poljoprivredne dostupan je na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_03_32_496.html