Hrvatska zaklada za znanost, u okviru inicijative Weave, objavila je Natječaj za Istraživačke projekte (IP-2024-05):

    1. Ciljevi Natječaja:
       1. Jačanje znanstvene izvrsnosti u temeljnim istraživanjima te primijenjenim i razvojnim istraživanjima nižih razina tehnološke spremnosti;
       2. Ostvarivanje društvene i gospodarske vrijednosti iz novog znanja;
       3. Jačanje istraživačkih skupina koje se bave međunarodno ili nacionalno značajnom problematikom, a čiji su voditelji istaknuti znanstvenici s međunarodno priznatim dostignućima;
       4. Poticanje umrežavanja i suradnje istraživačkih skupina;
       5. Uključivanje i vođenje istraživača u ranoj fazi razvoja karijere u provedbu istraživačkih projekata;
    2. Natječaj je otvoren za prijave nacionalnih istraživačkih projekata te bilateralnih i trilateralnih projekata s istraživačima iz Slovenije, Švicarske i Češke Republike u okviru inicijative Weave.
    3. Ukupna sredstva za Natječaj iznose 12.000.000,00 EUR;
    4. Najveći ukupni iznos financiranja po projektu je 200.000,00 EUR;
    5. Najmanji ukupni iznos financiranja po projektu je 60.000,00 EUR;
    6. Rok za podnošenje prijave projektnih prijedloga je 10. svibnja 2024. godine do 13:00 sati (CEST);
    7. Više informacija dostupno je na poveznici: https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

 

 

PRVA IZMJENA NAJEČAJA

Dana 09. svibnja 2024. godine, Hrvatska zaklada za znanost objavila je Prve izmjene Natječaja za istraživačke projekte (IP-2024-05)“.

Izmjene se odnose na sljedeće uvjete u Natječaju:

    1. „Prihvatljivi prijavitelji” umjesto točke „druge pravne osobe kojim je izdana dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 151/2022).” sada stoji: „ostale ustanove usmjerene na istraživanje, koje imaju najmanje pet doktora znanosti u radnom odnosu koji traje duže od godine dana.”
    2. „Obvezni sadržaj prijave“ na str 4. Natječaja uklanja se rečenica „Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti (preslika).“

Ujedno, produljuje se rok za podnošenje prijava za 7 kalendarskih dana, do 17. svibnja 2024. godine do 13:00 sati.

Više informacija o Prvoj izmjeni Natječaja dostupno je na poveznici: https://hrzz.hr/izmjene-natjecaja-ip-2024-05-i-produljenje-roka-za-prijavu/