Ministarstvo gospodarstva i drživog razvoja, u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., otvorilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Inovacijski vaučeri za MSP-ove:

    1. Svrha Poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija, uključujući organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje ili
     inovacijske klastere u vidu ugovornog pružanja usluga malim i srednjim poduzećima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija;
    2. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 4.874.214,00 EUR;
    3. Bespovratna sredstva dodjeljuju se u obliku vaučera;
    4. Minimalni iznos vaučera po projektnom prijedlogu iznosi 2.000,00 EUR;
    5. Maksimalni iznos vaučera po projektnom prijedlogu iznosi 10.000,00 EUR;
    6. Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 10. lipnja 2024. godine 11:00 sati pa do iskorištenja raspoloživih sredstava:
    7. Više o uvjetima Poziva te načunu podnošenja projektnog prijedloga dostupno je na poveznici: https://eufondovi.gov.hr/inovacijski-vauceri-za-mspove/

 

 

INFORMATIVNA RADIONICA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja organizira virtualnu informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga Inovacijski vaučeri za MSP-ove.

Virtualna radionica za predmetni poziv održat će se u četvrtak 23. svibnja 2024. godine s početkom u 13:00 sati putem platforme MS Teams. Očekivano trajanje radionice je 2 sata.

Zainteresirani se mogu prijaviti za sudjelovanje do 21. svibnja 2024. godine putem poveznice https://docs.google.com/forms/d/1bXhdMnGYPSmLA8l6tS2RAZ3RaT7rzgmFj8G_AqaLEwc/viewform?edit_requested=true Prilikom prijave za radionicu moguće je postavljanje pitanja vezanog uz Poziv, a na koje će biti odgovoreno na radionici.

Više informacija o informativnoj radionicite naičinu prijave na istu dostupno je na poveznici https://eufondovi.gov.hr/inovacijski-vauceri-za-mspove/

 

 

PRVA IZMJENA POZIVA

Dana 07. lipnja 2024. godine, Ministarstvo gospodarstva, objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Inovacijski vaučeri za MSP-ove.

Izmjene su tehničke prirode i ne utječu na izradu i predavanje projektnog prijedloga, a odnose se na:

    1. Izmjenu naziva Ministarstva i kontakt e-mail adrese u tekstu uslijed promjene naziva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u Ministarstvo gospodarstva;
    2. Upute za prijavitelje;
    3. Prilog 1. Obrazac vaučera;
    4. Prilog 3. Obrazac ugovora o pružanju usluga na temelju vaučera.

Više informacija o prvoj izmjeni Poziva dostupno je na poveznici https://eufondovi.gov.hr/inovacijski-vauceri-za-mspove/