Kratki opis projekta

Medicinska škola Varaždin imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u podsektoru Zdravstvo 2018. godine Odlukom o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (KLASA: 602-03/18-03/00117, URBROJ: 533-05-18-0047). Centru gravitiraju učenici iz Varaždinske te četiri susjedne županije.

Provedbom aktivnosti projekta uspostavit će se nova organizacijska struktura, razvit će se novi i unaprijediti postojeći programi redovitoga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, formalni i neformalni programi obrazovanja odraslih, ojačati kompetencije odgojno–obrazovnih radnika i mentora kod poslodavaca pohađanjem stručnih usavršavanja te sudjelovanjem na studijskim putovanjima. Realizaciju spomenutih aktivnosti potkrijepit će se i nabavkom specijalizirane opreme. Provedbom niza projektnih aktivnosti promovirat će se strukovna zanimanja, kao i sam Centar. Elementima vidljivosti o projektu i njegovim benefitima informirat će se šira (zainteresirana) javnost.

Projektom će se intenzivirati suradnja sa svim relevantnim dionicima, kao što su ustanove za strukovno obrazovanje u RH i izvan RH, međunarodni centri, visoka učilišta i/ili znanstvene organizacije, komore/ tvrtke, itd. Također, nabavit će se nastavni, didaktički, audio-vizualni i dr. materijali te specijalizirana oprema za teorijsku i praktičnu nastavu, laboratorijske i kliničke vježbe, a radi postizanja prilagodljivosti odgojno-obrazovnog sustava Regionalnog centra kompetentnosti potrebama tržišta rada u zdravstvu i profiliranju budućih radnika s praktičnim znanjima.

Ciljevi projekta

Svrha projekta očituje se u uspostavi programskih i materijalno-tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Varaždin za primjenu učenja temeljenog na radu u podsektoru zdravstva.

Rezultati projekta

Uspostavljeni programski i kadrovski uvjeti za rad Regionalnog centra kompetentnosti u medicini.

Vodeći partner

Medicinska škola Varaždin

Projektni partneri

  • Medicinska škola Varaždin- korisnik projekta
  • Varaždinska županija
  • Sveučilište Sjever
  • Srednja škola Čakovec
  • Srednja škola Pregrada
  • Srednja strukovna škola
  • VaLMod centar, logopedija, Tatjana Novosel-Herceg

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 48.799.878,03  HRK

Sufinanciranje iz ESF: 48.799.878,03  HRK

Razdoblje provedbe projekta

46 mjeseci, od 28. veljače 2020. do 28. prosinca 2023.

Status projekta

Proveden

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Dunja Mraković Rinkovec

dunja.mrakovic@rrvz.hr

Dodatne informacije o projektu

https://www.medskvz.org/web/uspostava-regionalnog-centra-kompetentnosti-inovativnih-zdravstvenih-tehnologija-pri-medicinskoj-skoli-varazdin-up-03-3-1-04-0004/

Galerija fotografija