Ministarstvo kulture objavljuje Poziv za prijavu lokaliteta za Oznaku europske baštine 2021. godine

    1. Dodjeljuje se Oznaka europske baštine lokalitetima na području Europske unije sa snažnom simboličkom europskom vrijednosti
    2. Krajnji rok za prijavu lokaliteta na nacionalnoj razini je 11. siječnja 2021. godine.
    3. Prijave Europskoj komisiji za predlagatelje lokaliteta za Oznaku europske baštine 2021. godine otvorene su do 1. ožujka 2021. godine.
    4. Više informacija o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/poziv-za-prijavu-lokaliteta-za-oznaku-europske-bastine-2021-godine/20323