Ministarstvo turizma i sporta objavilo je e-Savjetovanje za Nacrt Uputa za prijavitelje za Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti.

    1. Svrha Poziva je razvoj te zelena i digitalna tranzicija javne turističke infrastrukture u turistički slabije razvijenim područjima, koja će doprinijeti povećanju atraktivnosti destinacija za koje već postoji potražnja turista s potencijalom za razvoj posebnih oblika turizma, koji mogu generirati višu dodanu vrijednost;
    2. Planirana vrijednost Poziva je 930.000.000,00 HRK;
    3. Iznosi bespovratnih sredstava ovise o vrsti aktivnosti, odnosno:
      1. Za grupu 1 – Posjetiteljska infrastruktura:
         1. Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 8.000.000,00 HRK;
         2. Maksimalni bespovratnih sredstava je 40.000.000,00 HRK;
      2. Za grupu. 2 – Infrastruktura aktivnog turizma:

         1. Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 7.000.000,00 HRK;

         2. Maksimalni bespovratnih sredstava je 40.000.000,00 HRK;

      3. Za grupu 3 Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma:

         1. Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 9.000.000,00 HRK

         2. Maksimalni bespovratnih sredstava je 120.000.000,00 HRK;

    4. Maksimalni inzenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova za projekte koji ne sadrže državnu potporu;

    5. e-Savjetovanje otvoreno je do 03. lipnja 2022. godine;
    6. e-Savjetovanje dostupno je na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20706