Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Otvoreni privremeni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“, UP.03.2.1.05

  1. Projektni prijedlog se podnosi u dvije faze:
    • Faza 1 – prijava djece u dobi između četiri godine i godine za početak obaveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima – rok za dostavu dokumentacije je 08. veljače 2021.
    • Faza 2 – predaja projektnog prijedloga – rok za podnošenje projektnih prijedloga je 22. ožujka 2021.
  2. Najmanja ukupna vrijednost projektnog prijedloga je 400.000.00 HRK.
  3. Najviša ukupna vrijednost projektnog prijedloga po prijavitelju za projekte s područja Varaždinske županije iznosi 13.037.000,00 HRK.
  4. Minimalna stopa sufinanciranja od strane prijavitelja i/ili partnera za projekte s područja Varaždinske županije iznosi 40%.
  5. Više informacija o ovom Pozivu dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/sufinanciranje-troskova-ukljucivanja-djece-u-socioekonomski-nepovoljnoj-situaciji-u-predskolske-programe/