HEP Opskrba d.o.o. i Hrvatska elektroprivreda d.d. objavljuju Javni poziv za projekt ZelEn2021

    1. Odobrena donacijska  sredstva po ovom Javnom pozivu iznosit će ukupno najviše 1.000.000,00 HRK s PDV-om te nije dopušteno prijaviti projekt veće vrijednosti od prethodno navedenog iznosa.
    2. Krajnji rok za prijavu na Javni poziv je 15. srpnja 2021. do 14:00 sati.
    3. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: http://zelen.hep.hr/UserDocsImages/Javni%20poziv%202021/Prilog%204.%20Javni%20poziv%20za%20projekt%20ZelEn2021.pdf