Europska komisija je u sklopu Programa Kreativna Europa objavila Poziv na dostavu projektnih prijedloga Vijesti – medijska pismenost:

    1.  Specifični cilj poziva je promicati medijsku pismenost kako bi se omogućilo građanima da koriste i razviju kritičko razmišljanje medija te poduprijeti razmjenu znanja te politika i praksi vezano uz medijsku pismenost;
    2. Ukupna financijska alokacija Poziva iznosi 2.000.000,00 EUR;
    3. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom projektu iznosi 500.000,00 EUR;
    4. Intenzitet potpore iznosi do 70% ukupnog prihvatljivih troškova projekta;
    5. Rok za predaju projektnih prijedloga je 30. ožujka 2023. godine;
    6. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja zahtjeva dostupno je na poveznici.