Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja, u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026., objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Vaučeri za digitalizaciju 2:

    1.   Svrha Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija;
    2. Poziv se odnosi na dodjelu sljedećih vrsta vaučera:
       1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina (VDV);
       2. Vaučer za digitalni marketing (VDM);
       3. Vaučer za izradu digitalne transformacije (VDT);
       4. Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (VKO);
       5. Vaučer za složena digitalna rješenja (VSD);
    3. Raspoloživa sredstva:
       1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina (VDV):
          1. Ukupna bespovratna sredstva: 740.000,00 EUR;
          2. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 9.990,00 EUR;
          3. Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 90% ukupno prihvatljivih troškova;
       2. Vaučer za digitalni marketing (VDM):
          1. Ukupna bespovratna sredstva: 740.000,00 EUR;
          2. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: 9.990,00 EUR;
          3. Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 50% ukupno prihvatljivih troškova;
       3. Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije (VDT):
          1. Ukupna bespovratna sredstva: 740.000,00 EUR;
          2. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: 9.990,00 EUR.
          3. Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 60% ukupno prihvatljivih troškova;
       4. Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (VKO):
          1. Ukupna bespovratna sredstva: 740.000,00 EUR;
          2. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: 14.500,00 EUR.
          3. Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 70% ukupno prihvatljivih troškova;
       5. Vaučer za složena digitalna rješenja (VSD):
          1. Ukupna bespovratna sredstva: 740.000,00 EUR;
          2. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: 19.990,00 EUR.
          3. Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 60% ukupno prihvatljivih troškova;
         1. Intenzitet potpore ovisi o vrsti vaučera te, u odnosu na prihvatljive troškove, iznosi najviše:
    4. Projektni prijedlozi podnose se od 01. ožujka 2024. godine od 11:00 sati do 08. travnja 2024. godine do 16:00 sati;
    5. Više informacija o uvjetima natječaja i načinu predaje projektnog prijedloga dostupno je na sljedećim poveznicama:
       1. Vaučer za digitalni marketing (VDM): https://fondovieu.gov.hr/pozivi/100;
       2. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina (VDV): https://fondovieu.gov.hr/pozivi/101;
       3. Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije (VDT): https://fondovieu.gov.hr/pozivi/102;
       4. Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornost (VKO): https://fondovieu.gov.hr/pozivi/103;
       5. Vaučer za složena digitalna rješenja (VSD): https://fondovieu.gov.hr/pozivi/104.

 

 

IZMJENA DOKUMENTACIJE

Dana 19. ožujka 2024. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, objavilo je izmjenu dokuemtacije Poziv na dostavu projektnih prijedloga Vaučeri za digitalizaciju 2.

Izmjene se odnose na Obrazac 4. Skupna izjava CORR, odnosno na formatiranje određenih ćelija koje su novčane iznose iskazivali u kunama, umjesto u eurima.

Prijavitelji koji su do objave ove obavijesti podnijeli projektni prijedlog na trebaju isti povlačiti.

Više informacija o izmjeni predmetnog dokumenta dostupno je na sljedećim poveznicama:

    1. Vaučeri za digitalni marketing: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/100;
    2. Vaučeri za poboljšanje digitalnih vještina: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/101;
    3. Vaučeri za izradu strategije digitalne transformacije: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/102;
    4. Vaučeri za dijagnostiku kibernetičke otpornosti: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/103;
    5. Vaučeri za složena digitalna rješenja: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/104