Hrvatska elektroprivreda d.d. objavila je Natječaj za akciju „Za naše male genijalce“

  1. Rok za podnošenje Prijava na Natječaj je 06. listopada 2021. godine.
  2. Više o uvjetima Natječaja te načinu podnošenja prijava dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://genijalci.hep.hr/