Ministarstvo zdravstva objavilo je Natječaj za prijavu projekata iz područja psihosocijalne potpore u svrhu traženja financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu

  1. Najmanji iznos koji se može po projektu je 100.000,00 HRK, a najviši 500.000,00 HRK.
  2. Rok za podnošenje Prijava na Natječaj je 13. listopada 2021. godine.
  3. Više o uvjetima Natječaja te načinu podnošenja prijava dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://zdravstvo.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/suradnja-s-udrugama-1302/natjecaji-2021-godine/5444