Komunalno poduzeće Novokom d.o.o. je 30.09.2021. održalo uvodnu konferenciju projekta „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica”, na kojoj je pojašnjeno kako će se provedbom projektnih aktivnosti izravno utjecati na povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica, što je i cilj samog projekta.

Navedeno će se postići nabavom dva komunalna vozila (podvozja i nadogradnje) za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i plastike (kapaciteta 16 m3) i glomaznog otpada (kapacitet 7,5 m3) te provedbom edukativno – promotivnih aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica“ iznosi 2.970.375,00 kuna, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, odnosno Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi (PO) 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, SC 6i1 „Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta“ u iznosu od 1.128.885,44 kune. Razdoblje provedbe projekta je od dana početka obavljanja aktivnosti projekta, počevši od dana donošenja Odluke o financiranju, odnosno od 22. ožujka 2021. godine do dana završetka svih predmetnih aktivnosti, a to je najkasnije 18 (osamnaest) mjeseci od donošenja Odluke o financiranju, odnosno do 22. rujna 2022. godine.

Značajnim unaprjeđenjem kapaciteta komunalnog poduzeća Novokom d.o.o. za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike i glomaznog otpada uz povećanje kapaciteta za zbrinjavanje tog odvojeno prikupljenog otpada s jedne strane, te povećanje svijesti stanovnika o ispravnom načinu postupanja s otpadom s druge strane, ostvarit će se preduvjeti za maksimiziranje udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica. Istovremeno će se unaprijediti kvaliteta života te će se primijeniti načela zaštite okoliša, smanjit će se utjecaj klimatskih promjena te će se modernizirati cjelokupni sustav gospodarenja otpadom na projektnom području. Sve navedeno imat će za posljedicu uspostavu učinkovitijeg sustava gospodarenja otpadom, koji će doprinijeti ispunjenju pravne stečevine na temelju obveza iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji.

Galerija