Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu

  1. Svrha Poziva je predlaganje programa javnih potreba u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.
  2. Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. listopad 2021. godine.
  3. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2022-godinu/21400