Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je peti Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“- provedba tipa operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“- male klaonice

  1. Svrha Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje ulaganjima u izgradnju/rekonstrukciju malih klaonica sa ili bez opremanja/kupnju pokretnih klaonica;
  2. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 20.000.000,00 HRK;
  3. Minimalna visina javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR;
  4. Maksimalna visina javne potpore po projektu iznosi 200.000,00 EUR;
  5. Intenzitet javne potpore iznosi do 50 % prihvatljivih troškova projekta;
  6. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 6. rujna 2022. godine od 12:00 sati do 8. studenog 2022. godine do 12:00 sati;
  7. Više informacija o natječaju dostupno je na poveznici: https://ruralnirazvoj.hr/objavljen-je-novi-natjecaj-za-tip-operacije-4-2-1-povecanje-dodane-vrijednosti-poljoprivrednim-proizvodima-male-klaonice/