Održan info dan „Mogućnosti financiranja iz Europske teritorijalne suradnje 2021. – 2027.“

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije organizirala je, u virtualnom okruženju i u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dana 30. studenog 2021. info dan „Mogućnosti financiranja iz Europske teritorijalne suradnje 2021. – 2027.“

Cilj info dana bio je upoznati predstavnike javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije  s procesom planiranja i provedbe projekata iz programa Europske teritorijalne suradnje, kao i s potencijalima korištenja spomenutih programa, a s posebnim naglaskom na poticanje održivog razvoja na lokalnoj i regionalnoj razini. Sudionicima je predstavljen okvir unutar kojih moraju planirati svoje projekte ukoliko žele ostvariti sufinanciranje razvojnih projekata iz programa Europske teritorijalne suradnje koji su im na raspolaganju.

Info dan organiziran je u sklopu projekta „Suradnja za razvoj“ koji je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć. Ukupna vrijednost projekta „Suradnja za razvoj“ iznosi 23.754.679,20 HRK, od čega se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira 20.191.477,32 HRK, odnosno 85% prihvatljivih troškova projekta. Projekt traje 60 mjeseci, od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2023.