U prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu danas je dodijeljeno 32 ugovora o energetskoj obnovi zgrada javnog sektora. Ugovori su sklopljeni temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, kod poziva NPOO.C6.1.R1-I1.04. koji je bio otvoren u razdoblju od 17. ožujka 2023. do 23. svibnja 2023. godine od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Na području Varaždinske županije odabrano je za sufinanciranje ukupno 4 projekta od kojih 3 pripadaju korisnicima kojima je JURA pružala stručnu podršku u pripremi tih projektnih prijedloga. Korisnici su bespovratna sredstva dobili za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti. Korisnici, kojima je JURA pružala podršku a kojima je jučer dodijeljen ugovor su; Grad Novi Marof, Osnovna škola „Petar Zrinski“ Jalžabet i Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Sveti Ilija.

Gradu Novom Marofu pružena  je stručna podrška u pripremi projektnog prijedloga    „Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof „ ukupne vrijednosti  2.458.457,53 EUR. Odobrena su bespovratna sredstva u najvišem iznosu od 1.053.797,67 EUR. U sklopu projekta planirana je dubinska energetska obnova predmetne zgrade kojom će se postići smanjenje potrošnje godišnje primarne energije za 94,77% te će se povećati potresna otpornost zgrade za 30%. Ujedno će se instalacijom sunčane elektrane i dizalicom topline uvesti nove mjere korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora. Navedenim aktivnostima osigurat će se smanjenje emisije CO2 za 94,49%.

Osnovnoj školi „Petar Zrinski“ Jalžabet odobren je projekt „Energetska obnova škole “Petar Zrinski” Jalžabet na adresi Varaždinska ulica 32, 42203 Jalžabet“ . Sveobuhvatnom energetskom obnovom zgrade Osnovne škole Osnovne škole “Petar Zrinski” Jalžabet planira se smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za  87,43% te će se uvesti obnovljivi izvori energije (ugradnja dizalice topline zrak-voda, izgradnja sunčane elektrane). Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.893.925,31 EUR, a odobrena bespovratna sredstva iznose 1.364.423,33 EUR.

Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Sveti Ilija odobren je projekt „Energetska obnova Osnovne škole „Vladimir Nazor“ na adresi Školska ulica 7, 42214 Sveti Ilija“. Planiranim aktivnostima u sklopu projekta smanjit će se godišnja potrošnja primarne energije za  96,52 % te će se uvesti obnovljivi izvori energije.  Također, projektom će se povećati potresna otpornost zgrade kao i sigurnost zgrade u slučaju požara, poboljšat će se pristup građevini osobama s invaliditetom, postavit će se punionica za električna vozila, a uređenjem parkirnih površina urediti će se 20 parkirnih mjesta za bicikle. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.525.819,73 EUR, a odobrena bespovratna sredstva iznose 977.902,14 EUR.

Dodatno, potrebno je naglasiti, da je, Varaždinska županija, s 4 dodijeljena ugovora za energetsku obnovu zgrada, uz Zagrebačku županiju, druga najuspješnija županija po broju dodijeljenih ugovora, za što je sigurno zaslužna uspješna suradnja svih dionika uključenih u proces pripreme projektnih prijedloga. .

Popis svih ugovora dostupan je na sljedećoj poveznici: https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Popis%20projekata%20-EOJZ.pdf