Europska komisija je, u sklopu novopokrenute inicijative Europski zeleni pionir pametnog turizma objavila Natječaj Europski zeleni pionir pametnog turizma za 2024. godinu:

    1. Cilj Inicijative je prepoznati i nagraditi manje destinacije koje su provele uspješne strategije za unaprjeđenje održivog turizma kroz prakse zelene tranzicije;
    2. Inicijativa predstavlja nasljednika natječaja Europska destinacija izvrsnosti;
    3. Titulu Europskog zelenog pionira pametnog turizma na području Republike Hrvatske mogu steći gradovi koji imaju između 25.000 i 100.000 stanovnika;
    4. Prijave na Natječaj podnose se do 05. srpnja 2023. godine do 17:00 sati;
    5. Više detalja o Natječaju kao i o načinu podnošenja prijave dostupno je na poveznici: https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/apply/european-green-pioneer-smart-tourism_en