Ministarstvo poljoprivrede objavilo uputilo je u elektronsko savjetovanje Nacrt Natječaja za provedbu  Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020

   1. Prihvatljivi projekti u sklopu Natječaja su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično);
   2. Najniži iznos potpore po pojedinom projektu iznosi 150.000,00 EUR, dok najviši iznos potpore iznosi 15.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti;
   3. Elektronsko savjetovanje otvoreno je do 29. prosinca 2021. godine;
   4. Više informacija elektronskom savjetovanju  dostupno je na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19469