Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 30. studenog 2021. na svojoj web stranici inicijalne rang liste za treći Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu i povećanja alokacije poziva, s 250 milijuna kuna na 384 milijuna kuna, a na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore i broja bodova, formirane su inicijalne rang liste, koje su objavljene isključivo radi informiranja javnosti i korisnika te ne predstavljaju konačan redoslijed korisnika, obzirom da postupak administrativne kontrole nije završen.

Inicijalne rang liste dostupne su na Ministarstvo poljoprivrede – Objavljene inicijalne rang liste za operaciju 7.4.1 (gov.hr)