Uz financijsku potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, Hrvatske zajdnice tehničke kulture, Grada Zagreba i Zaklade Kultura nova organizira se proljetni ciljus Filmske naSTAVe u Tuškancu.

Proljetni ciklus Filmske naSTAVe održat će se tijekom proljetnog odmora za učenike, od 11. do 15. travnja 2023. od 10 do 14 sati u kinu Tuškanac,

Prijave za proljetni ciklus Filmske naSTAVe otvorene su do 7. travnja 2023. godine. a prijaviti se može preko poveznice: https://filmskanastava.hfs.hr/prijave/ .

Prijave su otvorene za osnovnoškolce (od 5. do 8. razreda), srednjoškloce, njihove nastavnike i sve druge zainteresirane.

Više informacija o proljetnom ciklusu Filmske naSTAVe dostupno je na poveznici https://filmskanastava.hfs.hr/2023/03/30/radionica-dokumentarnog-filma-na-proljetnom-ciklusu-filmske-nastave/?fbclid=IwAR0Bz5Ext0mQDq1lRrCMauXJrFAGpweiB0jWJK7TpaaF2s3Ko1a5ps_ZrWw