Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

     1. Svrha Poziva je predlaganje programa javnih potreba u kulturi koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturne baštine i kulturnih dobara Republike Hrvatske;
     2. Krajnji rok za predaju prijedloga programa je 31. siječnja 2022. godine;
     3. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijedloga Programa dostupno je na poveznici: Javne potrebe u kulturi