Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

    1. Prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično);
    2. Najniži iznos potpore po pojedinom projektu iznosi 150.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti;
    3. Najviši iznos potpore po pojedinom projektu iznosi 15.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti;
    4. Intenzitet javne potpore iznosi do 100% prihvatljivih troškova;
    5. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je od 1. veljače 2022. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2022. godine do 12:00 sati,
    6. Više informacija o Natječaju i načinu podnošenja Zahtjeva dostupno je na poveznici: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-3-1-investicije-u-osnovnu-infrastrukturu-javnog-navodnjavanja-2/.