Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je peti Natječaj za provedbu podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“- provedba tipa operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

    1. Svrha Natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, ali ne duže od 01. lipnja 2025. godine, u cilju olakšavanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava;
    2. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po natječaju iznosi 10.000.000,00 HRK;
    3. Potpora se odobrava na razdoblje od pet godina u maksimalnom iznosu od 400.000,00 EUR, odnosno maksimalno do 100.000,00 EUR godišnje u protuvrijednosti u kunama;
    4. Intenzitet javne potpore iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova;
    5. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći 04.srpnja 2022. godine od 12:00 sati te završava 30. rujna 2022. godine u 12:00 sati;
    6. Više informacija o Natječaju dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-9-1-1-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija-3/.

 

PRVA IZMJENA POZIVA

Dana 25. sprnja 2022. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 1. izmjenu petog Natječaja zaa provedbu podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“- provedba tipa operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“.

Izmjene Natječaja odnose se na Prilog 4: Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu.

Više informacija o 1. izmjeni Natječaja dostupno je na poveznici: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-9-1-1-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija-3/

 

DRUGA IZMJENA POZIVA

Dana 27. rujna 2022. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 2. izmjenu petog Natječaja zaa provedbu podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“- provedba tipa operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“.

Izmjene se odnose rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu, koji se pomiče s 30. rujna 2022. godine u 12:00 sati na 15. prosinca 2022. godine do 12:00 sati.

Više informacija o drugoj izmjeni Natječaja dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-9-1-1-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija-3/.