Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske objavilo je Poziv za iskaz interesa prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima

    1. Specifični ciljevi su:
      1. Unaprjeđenje društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te priprema infrastrukture kao preduvjet za ulaganje i gospodarski oporavak;
      2. Sanacija šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja
    2. Najmanji iznos koji se može odobriti za pojedini projekt je 100.000,00 HRK;
    3. Najviši iznos koji se može odobriti za pojedini projekt je 1.000.000,00 HRK;
    4. Rok za predaju Zahtjeva za financiranje je 21. veljače 2022. godine do 16:00 sati;
    5. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja Zahtjeva dostupno je na sljedećoj poveznici: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-podrske-brdsko-planinskim-podrucjima-4833/4833