Ministarstvo kulture i medija objavilo je Natječaj za dodjelu „Nagrade Vicko Andrić“:

    1.  „Nagrada Vicko Andrić“ dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj i to za postignuća u:
       1. Konzervatorsko-restauratorskim radovima na očuvanju kulturne baštine;
       2. Istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara;
       3. Razvoju konzervatorske i konzervatorsko-restauratorske struke i unaprjeđenju sustava zaštite kulturne baštine;
       4. Očuvanju i obogaćenju ukupnog fundusa kulturne baštine Republike Hrvatske;
    2. Nagrada se dodjeljuje kao:
       1. Godišnja nagrada – pojedincima i pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine koji su ostvarili tijekom 2022. godine;
       2. Nagrada za životno djelo – istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti kulturne baštine obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske;
       3. Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici – pojedincima ili udrugama civilnoga društva za doprinos lokalnoj zajednici na očuvanju ili promociji kulturne baštine;
    3. Prijedlozi se zaprimaju do 18. svibnja 2023. godine;
    4. Više informacija dostupno je na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/natjecaj-za-dodjelu-nagrade-vicko-andric-rok-18-svibnja-2023/23765