Europska komisija je u sklopu inicijative Novi europski Bauhaus objavila Poziv za potporu lokalnim inicijativama Novog europskog Bauhausa:

    1. Cilj Poziva je pružiti tehničku pomoć malim i srednjim općinama koje nemaju velike kapacitete ili stručnost potrebnu da pretvore svoje projektne ideje u sklopu inicijative Novi europski Bauhaus u stvarnost;
    2. U sklopu Poziva financirat će se financira tehničku pomoć općinama, što može biti u obliku prilagođene metodološke, tehničke, regulatorne, financijske i socio-ekonomske ekspertize koju pruža stručni tim na terenu kako bi podržao daljnji razvoj projektnih koncepata općina;
    3. Rok za dostavu prijave na Poziv je 23. svibnja 2022. godine do 17:00 sati;
    4. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je na poveznici: https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=nebaus