Europska komisija objavila je natječaj za izbor Europske destinacije izvrsnosti – EDEN 2023:

    1. EDEN inicijativa usmjerena je na:
      1. Predstavljanje primjera dobre prakse vezanih uz održivi turizam te zelene tranzicije u turizmu u manjim destinacijama diljem Europe;
      2. Promoviranje razvoja destinacija održivog turizma, koje osiguravaju dodatnu vrijednost gospodarstvu, planetu i ljudima;
      3. Uspostavi okvira za razmjenu primjera dobre prakse i stvaranje prilika za razvoj suradnje i novih partnerstva među turističkim destinacijama;
    2. Za sudjelovanje prihvatljive su destinacije u zemljama članicama Europske unije te zemljama korisnicama COSME programa koje imaju između 25.000 i 100.000 stanovnika;
    3. Rok za predaju prijava na natječaj je 01. lipanj 2022. godine do 17:00 sati;
    4. Više o uvjetima natječaja te načinu predaje projektne prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden_en