Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama (JP EU-1/2023)

 1. Cilj Javnog poziva je doprinijeti provedbi aktivnosti poticanja sprječavanja nastanka otpada te primjeni reda prvenstva gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, pri čemu je prvi i najvažniji korak sprječavanje nastanka otpada, odnosno njegovo smanjenje na izvoru;
 2. Uređaji u smislu ovog Javnog poziva smatraju se dehidratori i digestori;
 3. Ukupno raspoloživ iznos sredstva po ovom Javnom pozivu iznosi 560.000,00 EUR;
 4. Prijavitelj može ostvariti sredstva po ovom Javnom pozivu najviše do 70.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela, odnosno:
  • Do 80% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi i u prvoj skupini otoka;
  • Do 60% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka i na brdsko-planinskom području;
  • Do 40% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske;
 5. Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 21. lipnja 2023. od 9 sati, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.;
 6. Više informacija dostupno je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=207