Ministarstvo zdravstva objavilo je Natječaj za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti, suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu:

    1. Posebni ciljevi Natječaja su:
       1. Osigurati provedbu programa prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS);
       2. Povećati dostupnost programa prevencije svih oblika ovisnosti i ponašajnih ovisnosti (alkohol, cigarete, droge, kockanje, igre na sreću, računalne igrice, Internet) usmjerenih općoj populaciji djece i mladih i rizičnim skupinama djece i mladih;
       3. Poticati provedbu programa resocijalizacije ovisnika i osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju radno-socijalnih vještina, programa obrazovanja i zapošljavanja te uključivanja liječenih ovisnika u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti;
       4. Provoditi mjere i aktivnosti koje su usmjerene na zaštitu specifičnih vulnerabilnih skupina (maloljetnici, žene s djecom, trudnice i sl.), podizati kvalitetu života oboljelih te umanjiti stigmatizaciju;
    2. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 12.000.000,00 kuna;
    3. Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 HRK;
    4. Najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi između 150.000,00 HRK i 900.000,00 HRK, ovisno o prioritetnom području;
    5. Intenzitet potpore iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova;
    6. Rok za podnošenje prijava je 05. svibnja 2022. godine,
    7. Više informacija o Pozivu dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici https://zdravstvo.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/suradnja-s-udrugama-1302/natjecaji-2022-godine/5596.