Hrvatska zaklada za znanost, o okviru Weave instrumenta, a temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Slovenske istraživačke agencije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), raspisuje Natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela slovensko – hrvatskih istraživačkih projekata:

    1. Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja;
    2. U okviru ovog Natječaja Slovenski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom i hrvatskom istraživačkom grupom priprema zajednički projektni prijedlog u skladu s natječajem ARRS-a te ga prijavljuje na natječaj ARRS-a;
    3. Za tri godine provedbe projekta moguće je ostvariti sljedeće sufinanciranje:
       1. Financiranje hrvatskog dijela projekta:
          1. Minimalni iznos sufinanciranja: 132.723 EUR;
          2. Maksimalni iznos sufinanciranja: 199.085 EUR;
       2. Projekti iz područja društvenih i humanističkih znanosti:
          1. Minimalni iznos sufinanciranja: 79.635 EUR;
          2. Maksimalni iznos sufinanciranja: 119.450 EUR;
    4. Najmanje ukupno financiranje projekta, isključujući troškove osoblja, može biti 39.800,00 EUR;
    5. Rok za podnošenje prijave zajedničkih projektnih prijedloga ARRS-u jest 28. veljače 2023. godine, dok je rok prijave HRZZ-u za hrvatske prijavitelje 03. ožujka 2023. do 12:00 sati.
    6. Više informacija o Natječaju te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/