Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za promicanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu

    1. Predmet natječaja je dodjela bespovratnih sredstava potpora male vrijednosti za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja, proizvodno-poslovni objekt, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te za sudjelovanje na sajmu ili izložbi;
    2. Maksimalni iznos sredstava raspoloživih u sklopu Javnog natječaja je 30.000.000,00 HRK;
    3. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom korisniku iznosi:
        1. Za ulaganja u proizvodnu tehnologiju i postrojenja te proizvodno-poslovni objekt: 1.000.000,00 HRK;
        2. Za ulaganja u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju: 200.000,00 HRK;
        3. Za sudjelovanje na sajmu ili izložbi: 500.000,00 HRK;
    4. Maksimalni intenzitet potpore iznos 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    5. Rok za podnošenje prijave na Javni natječaj je: 31. svibnja 2022. godine;
    6. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/sume-112/natjecaj/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-za-poticanje-razvoja-poduzetnicima-koji-obavljaju-djelatnosti-prerade-drva-i-proizvodnje-namjestaja-na-podrucju-rh-za-2022-5422/5422