Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2022. godinu

    1. Cilj programa je cjeloživotnim učenjem podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi i šire, što pridonosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskog identiteta i aktivnoga građanstva.
    2. Rok za podnošenje zahtjeva kao i maksimalni iznos bespovratnih sredstava ovisi i vrsti aktivnosti.
    3. Vodič kroz program Erasmus + za 2021. godinu dostupan je na poveznici: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_hr.pdf