Javna ustanova za regionalni razvoj je općinama Bednja i Vinica pružila stručnu podršku u pripremi projektnog prijedloga ZAŽELI biti zaposlena žena.

Projektni prijedlog je Općina Bednja, kao nositelj projekta, dana 25.05.2022. godine prijavila na Otvoreni trajni poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“. Navedeni poziv je financiran iz Europskog socijalnog fonda a u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Osim općine Bednja, kao partneri na projektu sudjeluju Općina Vinica, Centar za socijalnu skrb Ivanec, Centar za socijalnu skrb Varaždin te Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Varaždin.

Ukoliko će biti odobren za financiranje, kroz projekt će se zaposliti ukupno 15 žena s područja općina Vinica i Bednja, kojima je pristup na tržište rada značajno otežan. Žene će biti zaposlene kao gerontodomaćice koje će skrbiti o ukupno 90 nemoćnih i/ili starijih osoba koje žive na području općina Bednja i Vinica.

Planirana ukupna vrijednost projekta je 740.250,00 HRK, te se, sukladno uvjetima Poziva, u potpunosti financira iz Europskog socijalnog fonda.

Pružanjem stručne savjetodavne podrške općini Bednja, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, osigurala je kvalitetnu pripremu istog. Ukoliko projekt bude odobren za financiranje, Javna ustanova će nastaviti pružati podršku prijavitelju kako bi se osigurala nesmetana implementacija istog u vidu postizanja svih definiranih rezultata i pokazatelja na obostrano zadovoljstvo starijih/nemoćnih osoba i nezaposlenih žena kao budućih gerontodomaćica.